Sprawa C-433/05: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony postanowieniem Handens tingsrätt z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie karnej przeciwko Larsowi Sandströmowi