Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas 2004 m. lapkričio 11 d.