Uredba Komisije (ES) št. 2647/98 z dne 9. decembra 1998 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2330/98 o ponudbi za odškodnino določenim proizvajalcem mleka in mlečnih proizvodov, začasno omejenih pri opravljanju njihove dejavnosti, in o obrazcu zahtevka za odškodnino