Kommissionens forordning (EF) nr. 2647/98 af 9. december 1998 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2330/98 om tilbud om erstatning til visse producenter af mælk og mejeriprodukter, som midlertidigt har været underlagt begrænsninger i udøvelsen af deres virksomhed, og om udfærdigelse af erstatningskrav