Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно двойната кариера на спортистите