Uprzednie zgłoszenie koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3707 — AXA/Camaieu) — Sprawa kwalifikująca się do rozpatrzenia w ramach uproszczonej proceduryTekst mający znaczenie dla EOG