Pisemne zapytanie E-5003/05 skierowane przez: Dimitriosa Papadimoulisa (GUE/NGL) do Komisji. greckiego rynku ropy naftowej