Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich, zebranych w radzie z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wzmocnienia możliwości Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony ludności (2001/C 82/01)