Pisemne zapytanie E-2725/06 skierowane przez: Grahama Watsona (ALDE), Baronessę Nicholson of Winterbourne (ALDE), Annemię Neyts-Uyttebroeck (ALDE), Jelka Kacina (ALDE), Cecilię Malmström (ALDE), Lydię Polfer (ALDE), Istvána Szent-Iványiego (ALDE), Paava Väyrynena (ALDE), Anneli Jäätteenmäki (ALDE), Sajjada Karima (ALDE), Grafa Alexandra Lambsdorffa (ALDE), Janusza Onyszkiewicza (ALDE), Marca Pannella (ALDE), Lapa Pistelliego (ALDE), Frédériquę Ries (ALDE), Andersa Samuelsena (ALDE), Dirka Sterckxa (ALDE) oraz Edwarda McMillan-Scotta (PPE-DE) do Rady. Obozu dla więźniów, w którym przetrzymywani są praktykujący Falun Gong