Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.8028 – Fairfax Financial Holdings/OPG Commercial Holdings/Eurolife ERB Insurance Group Holding) (Tekst mający znaczenie dla EOG)