Pisemne zapytanie E-5461/09 skierował: Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Zanieczyszczające odpady po wypadkach na morzu