Decyzja Komisji z dnia 22/03/2006 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.4121 - ALLIANZ GROUP / SOFINIM / UNITED BROADCAST FACILITIES) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)