Rezolucja Parlamentu Europejskiego zawierająca uwagi odnośnie do udzielenia Dyrektorowi Europejskiej Agencji Odbudowy absolutorium z wykonania budżetu za rok finansowy 2002