Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 8 listopada 2005 r.