Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 191, 23 lipiec 2010