Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 111, 30 kwiecień 2010