Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII - TYTUŁ V — DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII - ROZDZIAŁ II — WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA - Sekcja 1 — Postanowienia wspólne - Artykuł III-299