Komunikat Komisji - Sprawozdanie roczne w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) 866/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz skutków jego stosowania