Komunikazzjoni tal-Kummissjoni - Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tar-regolament tal-Kunsill (KE) 866/2004 tad-29 ta' April 2004 u dwar is-sitwazzjoni li tirriżulta mill-implimentazzjoni tiegħu