Pisemne zapytanie E-1483/05 skierowane przez: Richarda Corbetta (PSE) do Komisji. zniszczenia przez armię izraelską projektu finansowanego przez UE