Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 244, 10 październik 2009