Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 138, 01 czerwiec 2005