Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 lipca 1989 r.