Pisemne zapytanie P-3069/04 złożone przez: Manfreda Webera (PPE-DE) do Komisji. płatności zaliczki na Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach przyjęcia nowych Państw Członkowskich do wspólnotowej inicjatywy Interreg III A