Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 132, 3 maj 2011