Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 202, 10 lipiec 2012