Rozporządzenie Komisji (UE) nr 940/2013 z dnia 1 października 2013 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w obszarach VIIIc, IX oraz X; wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 przez statki pływające pod banderą Portugalii