Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 322, 2007