Odluka Zajedničkog odbora EGP-a br. 76/2014 od 16. svibnja 2014. o izmjeni Priloga II. (Tehnički propisi, norme, ispitivanje i potvrđivanje) Sporazumu o EGP-u