Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 266, 9 wrzesień 2011