Komunikat Komisji w ramach wdrażania dyrektywy 2001/16/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)