Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 764/2013 z dnia 7 sierpnia 2013 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw