Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 764/2013 ( 2013. gada 7. augusts ), ar kuru nosaka standarta importa vērtības atsevišķu veidu augļu un dārzeņu ievešanas cenas noteikšanai