Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 764/2013, annettu 7 päivänä elokuuta 2013 , kiinteistä tuontiarvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi