Регламент за изпълнение (ЕС) № 764/2013 на Комисията от 7 август 2013 година за установяване на стандартни стойности при внос с цел определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци