Postanowienie prezesa trzeciej izby Trybunału z dnia 3 lipca 1984 r.