Pisemne zapytanie P-1580/04 skierowane przez: Barbarę Weilera (PSE) do Komisji. ochrony konsumenta w kontekście umów kredytowych