Sprawa T-25/13: Wyrok Sądu z dnia 27 lutego 2014 r. – Mäurer & Wirtz przeciwko OHIM – Sacra (4711 Aqua Mirabilis) [Wspólnotowy znak towarowy — Postępowanie w sprawie sprzeciwu — Zgłoszenie słownego wspólnotowego znaku towarowego 4711 Aqua Mirabilis — Wcześniejszy wspólnotowy znak towarowy AQUA ADMIRABILIS — Względna podstawa odmowy rejestracji — Prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd — Charakter odróżniający wcześniejszego znaku towarowego — Artykuł 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009]