Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 306, 11 listopad 2010