Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 10, 13 styczeń 2012