Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 10, 2012