2014/771/UE: Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wskazania Universal Business Language, wersja 2.1, na potrzeby dokonywania odniesień w zamówieniach publicznych Tekst mający znaczenie dla EOG