Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 261, 31 październik 2009