Verordening (EG) nr. 826/2005 van de Commissie van 30 mei 2005 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2659/94 betreffende nadere regels voor de toekenning van steun voor de particuliere opslag van Grana Padano-, Parmigiano-Reggiano- en Provolonekaas