Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 203, 11 lipiec 2012