Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 czerwca 2015 r.