Απόφαση του Δικαστηρίου (τέταρτο τμήμα) της 11ης Ιουνίου 2015$