Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 174, 03 lipiec 2008