Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, C 359, 9 grudzień 2011