Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1303/2014 tat- 18 ta' Novembru 2014 dwar l-ispeċifikazzjoni teknika għall-interoperabbiltà relatata mas- “sikurezza fil-mini ferrovjarji” tas-sistema ferrovjarja tal-Unjoni Ewropea Test b'rilevanza għaż-ŻEE